Standardlektion med Alex och Vilhelmina – de nio kroppspositionerna!

 I dagens lektion kommer vi prata om standardens olika kroppspositioner.
Vi kommer göra en koreografi där man får prova på att dansa alla dessa positioner!