Dansakademi

Till alla föreningar, tränare, domare m.m. anslutna till Svenska Danssportförbundet. Nu kan danstv.se erbjuda er att hålla kurser, föreläsningar, mindre utbildningar m.m. via danstv.se på
nätet.

Detta är ett unikt tillfälle att sprida just er kunskap, erfarenhet och visioner till en bredare publik, där ni kan nå er målgrupp i hela Sverige och kanske även utanför Sverige.

Denna möjlighet kommer också bredda dansen i hela landet, öka förståelsen mellan våra olika dansgrenar och även få eventuella följare och elever att prova någon ny dansgren.

  • Vårt mål är att via dansakademi på nätet tydliggöra vår fina idrott/motionsform/socialdans till en större och bredare publik.
  • Vårt mål är också att synliggöra dansen för framtida sponsorer och framförallt att få fler att välja just dansen som idrott/motionsform/fritidssysselsättning.

Om vi inte syns finns vi inte!

Ta nu tillfället och visa just din/er kunskap och erfarenhet via Dansakademi på danstv.se och hjälp oss att sprida all den kunskap som finns inom dansen i Sverige.

Kontakta oss gärna för mer information.

DansTV i Media gruppen
Epost: dansakademi@danstv.se