2024 05 10 – Billingebuggen, Skövde

Arrangerad och sänd av Candanza DF

Se tidsschema och resultat på: vote4dance.comFredag ca 11:00-12:30