2023 05 27 – SM i Standard & Latin

Arrangeras av Mölndals Danssportklubb 

I samarbete med Svenska Danssportförbundet.

Aktuellt tidsschema hittar du på vote4dance.com

Invigning, Standard klass A-E

SM i Standard

Latin klass B-E

SM i Latin