2022 05 07 – Norrköping Stars Dance Championship GP

Alemana Dansklubb är arrangör av denna tävling med Standard & Latin

Del 1 (Redigerad)

Del 2 (Redigerad)