2022 02 05 – Stockholm Stars Dance Championship GP

Alemana Dansklubb är arrangör av denna tävling.

Standard – Latin – Performing Arts