2021 11 27,28 – SM Standard & Latin samt Tiodans

Arrangör är Team GED i Göteborg.