2021 11 27 – SM i Standard & Latin samt Tiodans

Arrangör är Team GED i Göteborg.