2021 10 16 – Helsingborg Trophy 2021 GP

Dansklubben Impetus är arrangör av denna tävling.