2021 08 21 – Rocksulan & Rocksulesnurren

Dansklubben Rocksulan är arrangör av denna tävling.
Mariebergsskogens Friluftsscen i Karlstad

Rocksulebuggen (redigerad)

Tråkigt nog var det problem med internetförbindelsen som gjorde att sändningen
och också inspelningen av Rocksulesnurren inte blev något som gick att använda.