2020 09 12/13 – Jailhouse Rock & Disco GP

Arrangör är Dansklubben Dancemania och tävlingarna genomförs i Kumla.

Reprisen från den 12/9. lhouse Rock.

Reprisen från den 13/9. Jailhouse Disco.