2020 02 22 – Disco Moves and Hiphop Grooves

Tävlingen genomfördes i Tidaholm

R-tävling.
Det blev några avbrott i sändningen men detta är en ihopklippt version.

GP-tävling.