2020 02 15 – Trollsnurren & Trolldansen GP

Trollsnurren


Trolldansen GP.

Nu är det en ihopklippt video från Trolldasen GP som visas här. Några delar är från en 4G-uppkoppling. Tyvärr var inte internetförbindelsen stabil och därför sparades sändningen i flera avsnitt med några mindre luckor.