2019 02 16 – Valentine Swing

Valentine Swing

West Coast Swing evenemang arrangerat av Gävle Rock & Roll Club.

Första delen börjar ca 16:10 – 19:10

Andra delen ca 21:30 – 23:00