2018 10 20 – Helsingborg Trophy GP

2018 10 20 – Helsingborg Trophy 2018 (GP).

iPad-sändning (test)

Det inspelade materialet är indelat i 2 pass.
Första delen är Standard och andra delen Latin.

Standard

Latin