2019 02 16 – West Coast Swing

Valentine Swing

West Coast Swing evenemang arrangerat av Gävle Rock & Roll Club.

Första delen, ca 16:10 – 19:10. Sändningen sker via ett mobilt bredband. Ha överseende med lite lägre kvalitet.

Andra delen, ca 21:30 – 23:00, Finals Allstar/Advance