2018 04 28-29 Nordiska Mästerskapen/BW Världscup/Nordic Bugg Cup

Den 28 april World Masters/Cup BW.
Den 29 april Nordic Championships 2018 i Helsingborg.


Timtable den 28/4
Timtable den 29/4

Båda dagarna sänds av DansTV.
Both days are broadcasted by DansTV

World Masters/Cup, Pass 1. Startar 28/4 ca 12:50.

World Masters/Cup, Pass 2. Startar 28/4 ca 15:00

World Masters/Cup, Pass 3. Startar 28/4 ca 17:00

World Masters/Cup, Pass 4. Startar 28/4 ca 18:30

Nordiska Mästerskapen i BRR. Pass 1. Startar 29/4 ca 9:00

Nordiska Mästerskapen i BRR. Pass 2. Startar 29/4 ca 12:30

Nordiska Mästerskapen i BRR. Pass 3. Startar 29/4 ca 14:30